Thuiswerken?

 In

Door het nieuwe werken is de kans groot dat je voor je werkgever één of meerdere dagen per week thuis aan de slag gaat. Houd in zo’n geval rekening met het feit dat je daardoor premieplichtig kunt worden in je woonland (bijvoorbeeld België). Als je een substantieel deel van je werkzaamheden in België verricht, dan val je mogelijk onder het Belgische sociale zekerheidsstelsel en dus niet meer het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid

Veel werkgevers hebben vaak niet in de gaten dat het ook voor hen grote consequenties heeft als werknemers thuis aan de slag gaan. Namelijk, bij een verschuiving van de sociale zekerheid van Nederland naar België moet de werkgever zich in het woonland van de werknemer melden om vervolgens daar de sociale premies af te dragen.

Thuiswerken is niet alleen van invloed op de sociale zekerheid, maar is ook van belang voor het antwoord op de vraag waar deze werkdagen volgens het belastingverdrag belast zijn. Met andere woorden, waar bent u belasting verschuldigd over de thuiswerkdagen?