Dubbele belasting Nederland-België

Dubbele belasting Nederland-België

Dubbel belasting betalen in Nederland en België? Dit komt voor. Namelijk, als je niet in Nederland woont maar wel bepaalde inkomsten vanuit Nederland ontvangt, bestaat de kans dat deze inkomsten zowel in Nederland als in jouw woonland aan de belastingheffing worden onderworpen. Bij een pensioen dat is opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking, ligt de heffingsbevoegdheid in Nederland. Bij een privaatrechtelijke dienstbetrekking mag het woonland heffen. Bij een ABP-pensioen, kan er sprake zijn geweest van zowel een publiekrechtelijke, als een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Soms dient het pensioen gesplitst worden, bijvoorbeeld bij geprivatiseerde bedrijven.

Na emigratie komt het heffingsrecht over de Nederlandse inkomsten (pensioenen/lijfrenten) vaak aan het woonland toe. In dat geval kunnen wij, namens jou, bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen, Nederland een verzoek om vrijstelling van Nederlandse belastingheffing indienen.

Contact met Ebbenhage

Voorkom dubbele belasting! En neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Contact opnemen