Fiscale discriminatie kinderen ten laste : oplossing voor grensarbeiders eindelijk op komst!

 In Nieuws

Strijdbijl begraven
Sinds jaar en dag zijn gehuwde grensarbeiders het slachtoffer van een flagrante fiscale discriminatie: in tegenstelling tot feitelijk samenwonenden kunnen zij niet kiezen wie de kinderen ten laste neemt. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor hun kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste inkomen. “Een modaal gehuwd gezin met twee kinderen, waarvan deze partner over de grens werkt, loopt hierdoor al snel 1.000 euro per jaar aan belastingvoordeel mis”, legt Wouters uit.

Begin 2014 kregen de grensarbeiders zowel het Europees Hof van Justitie als het Grondwettelijk Hof aan hun kant, maar tot een wetswijziging kwam het nooit. In september 2015 oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen andermaal in het voordeel van de grensarbeider. “De vrees bestond dat de administratie cassatieberoep zou aantekenen tegen dit arrest, maar minister Van Overtveldt heeft bevestigd dit niet te zullen doen”, zegt Wouters. “De fiscale strijdbijl is eindelijk begraven.”

Hangende betwistingen
In afwachting van een wetswijziging zullen de gehuwde grensarbeiders bezwaar moeten blijven indienen bij de fiscus. “De fiscus moet voorlopig de ongrondwettige wet blijven uitvoeren en zal dus negatief antwoorden. Met dat negatief antwoord kunnen zij naar de rechtbank stappen”, geeft Wouters nog mee aan de meer dan 80.000 grensarbeiders die ons land rijk is. “Nu de minister heeft beslist geen cassatieberoep aan te tekenen, zullen de rechtbanken de argumentatie van het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Beroep te Antwerpen volgen. Het best worden deze zaken beslist met een akkoordvonnis”, meent Wouters.

Een wettelijke oplossing
Het feit dat CD&V, N-VA en MR positief reageren op het antwoord van de minister, stemt Wouters hoopvol. Zij reikt haar eigen wetsvoorstel, dat ze reeds vijf jaar geleden indiende, als mogelijke oplossing aan. “Ik kijk uit naar een opbouwend overleg binnen de meerderheid om tot een wettelijke oplossing te komen”, aldus Wouters

Bron:  Veerle Wouters op 2 maart 2016, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen

Ps.: Heb jij mogelijk recht op een belastingvermindering in verband met kinderen ten laste (over aanslagjaren 2012 t/m 2015)?

Graag stel ik je rechten veilig bij de Belastingdienst.