Intrekking vrijstelling loonbelasting Nederlands pensioen en/of lijfrente

 In Nieuws

Belangrijk nieuws voor Nederbelgen!

De Nederbelg met Nederlandse pensioenen is speelbal geworden bij de verdragsonderhandelingen tussen Nederland en België.

De vrijstelling van inhouding loonbelasting (of loonheffing) die je als inwoner van België op je pensioen vanuit Nederland kreeg, wordt in veel gevallen niet meer afgegeven dan wel ingetrokken door de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst verwijst in haar brief naar Belgische jurisprudentie op grond waarvan bepaalde Nederlandse pensioenen niet conform de voorwaarden van het belastingverdrag belast worden in België.

De Nederbelg wordt in 2018 dus geconfronteerd met dubbele heffing.

Wij volgen dit proces op de voet en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.