Pensioen inwoner België dubbel belast?

 In Nieuws

Brief van Nederlandse belastingdienst aan gepensioneerden in België

In het belastingverdrag ter voorkoming van betaling van dubbele belastingen tussen Nederland en België is bepaald dat het heffingsrecht over pensioenen toekomen aan de woonstaat, België. Hierop is een uitzondering van toepassing waardoor alsnog heffingsrecht aan Nederland toekomt. Een paar jaar terug hebben Nederland en België afgesproken dat België Nederland hierover zou informeren. U herinnert zich wellicht nog het akkoord gesloten op 5 maart 2018.

Maar de Nederlandse belastingdienst is op grotere schaal brieven aan het sturen naar Nederlandse gepensioneerden die in België wonen. Nederland lijkt zich niet aan de afspraken te houden omdat uit diverse brieven nu lijkt alsof de Nederlandse Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben verkregen van de Belgische administratie. Het zou ook kunnen zijn dat er nu een generieke onderzoeksactie werd opgestart door Nederland om pensioeninkomsten van NederBelgische gepensioneerden in beeld te krijgen.

Diverse belastingadviseurs in de grensstreek hebben inmiddels vragen ontvangen van hun klanten. Er heerst ongerustheid bij deze klanten. Want hoe kan het dat een correcte aangifte in België, blijkbaar toch tot vragen aan de kant van Nederland leidt? Uit correspondentie blijkt dat er vragen worden gesteld aan gepensioneerden, die het pensioen in België volledig hadden aangegeven en dit progressief werd belast. Nederland zou dan geen heffingsrecht mogen hebben.

Kern van het probleem: als België pensioeninkomen niet tegen het progressieve tarief belast of als pensioen niet voor 90% in de belastinggrondslag zit, dan mag Nederland alsnog heffen. Om geheel compleet te zijn: het heffingsrecht komt ook toe aan Nederland als het totaal van de pensioenuitkeringen die in Nederland belastbaar zouden zijn meer dan 25.000 euro in een kalenderjaar bedraagt.

De actie lijkt volgens betrokken experts in strijd te zijn met de goede verdragstrouw en in strijd met staande Nederlandse rechtspraak. Bovenal geeft dit bij gepensioneerden onrust. Het is een nieuw hoofdstuk in de “pensioenstrijd” die al een tijdje gaande is. Wordt vervolgd.

Mocht u een brief hebben ontvangen, neem dan contact met ons op (info@ebbenhage.nl of 0495-700211)

Bron: www.nbu.be