Ploegt de fiscus nu terug of niet?

 In Nieuws

We hebben in onze column al meer gewezen op het vervallen van het keuzerecht per 1 januari 2015. Voorlopig is het nog niet zover en hebben we nog te maken met het keuzerecht én de daarbij behorende sanctiebepalingen. In de dagelijkse praktijk zien we helaas dat veel Nederbelgen gebruik maken van het keuzerecht, terwijl dit in veel gevallen helemaal niet voordelig is.

Waar gaat het om?

Het keuzerecht stelt een belastingplichtige die in het buitenland (voor de lezers veelal België), in staat om de hypotheekrente in aftrek te brengen op het Nederlandse inkomen. In veel gevallen is toepassing van het keuzerecht voordelig, maar dat is niet altijd het geval. Als een gedeelte van het inkomen bijvoorbeeld een Aow-pensioen of een ander (privaatrechtelijk) opgebouwd pensioen volgens het belastingverdrag is toegewezen aan België, kan kiezen voor binnenlandse belastingplicht nadelig zijn.

In de praktijk komen wij regelmatig belastingplichtigen tegen waarbij de toepassing het keuzerecht nooit voordelig is geweest, sterker nog nadeliger! Als een aanslag eenmaal is opgelegd en de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is verstreken, dan is er geen mogelijkheid meer om op een gedane keuze terug te komen. Is deze termijn nog niet verstreken, dan kun je jouw keuze altijd herzien. Maar ook hier moet je mee uitkijken!

Niet meer kiezen en dan?

Als je geen gebruik meer maakt van het keuzerecht en in het verleden wel altijd gekozen hebt voor binnenlandse belastingplicht, dan maakt de fiscus nog altijd gebruik van de terugploegregeling, die ze vooralsnog gewoon kunnen toepassen. Als je altijd hebt gekozen, maar nooit voordeel heeft gehad van het keuzerecht, dan zal de fiscus niet terugploegen. Maar hoe weet je nu of het keuzerecht voordelig is geweest voor je? Het zal lastig zijn om dit zelf vast te stellen en aan je adviseur vragen is ook lastig, want deze heeft immers altijd voor je gekozen. Ook als je in de termijn waarover wordt teruggeploegd heeft voldaan aan het 90% criterium, lees: 90% van je inkomen is in Nederland belast, dan loop je geen risico.

Als Nederbelg of grensarbeider kun je voor het jaar 2014 nog gebruik maken van het keuzerecht of je kunt er van afzien. Of je door het niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht wordt teruggeploegd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of je ooit voordeel hebt gehad en of je in de laatste 8 jaar voor het jaar waarin je geen gebruik meer maakte van het keuzerecht hebt voldaan aan het 90% criterium. Denk hier niet te snel dat je voor 100% in Nederland hebt gewerkt en dus voldoet aan het 90% criterium, want een eventuele partner die in België werkt, kan er toe leiden dat je niet meer voldoet aan de norm, met als gevolg een terugploegbeschikking in de bus.

Je persoonlijke omstandigheden kunnen ieder jaar wijzigen waardoor kiezen voor binnenlandse belastingplicht niet voordelig is. Concreet kan dit duizenden euro’s belastingvoordeel opleveren per jaar en dat is het onderzoeken waard.

Twijfel je ook tussen kiezen of niet kiezen en wil je zekerheid over je keuze, kies er dan in ieder geval voor om eerst met mij contact op te nemen.