Escape voor buitenlandse belastingplichtige?

 In Nieuws

Woon je in België en heb je inkomen uit Nederland (lees: u bent buitenlandse belastingplichtige) en kwalificeer je niet als buitenlandse belastingplichtige, dan zijn er voor bepaalde groepen, nog mogelijkheden om alsnog te voldoen aan het begrip kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Tweede criterium om te kwalificeren

Vanaf 1 januari van dit jaar geldt dat je moet voldoen aan de regels voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Een voorwaarde om hieraan te voldoen is dat je voor minimaal 90% van je inkomen in Nederland onderworpen bent aan belastingheffing (let op dit geldt na toepassing van het belastingverdrag).

Voldoe je hieraan dan kwalificeer je automatisch en zodoende kun je, onder andere, de betaalde hypotheekrente op je eigen woning in aftrek brengen op je Nederlandse inkomen.

Escape?

Voldoe je als buitenlandse belastingplichtige niet aan het 90%-criterium, dan heb je hier dus geen recht op. Denk je…? Toch kun je worden aangemerkt als buitenlandse belastingplichtige als Nederland volgens Unierecht de persoonlijke en gezinssituatie in aanmerking moet nemen. Dat is het geval als je inkomen zo gering is dat het woonland geen inkomstenbelasting (in België: Personenbelasting) heft. Er is inmiddels een verzamelbesluit verschenen waarin duidelijk is geworden voor welke groep personen deze aanvullende voorwaarde geldt. Ook geldt dat u het hele jaar moet wonen in de EU/EER, Zwitserland of Bes-eilanden. Let op, ook hier bestaan uitzonderingen op.

Wanneer?

Voor dit aanvullende criterium komt alleen in aanmerking de gepensioneerde buitenlandse belastingplichtige met een klein pensioen of een kleine lijfrente dan wel een andere oudedagsvoorziening, zoals een bijvoorbeeld een staatspensioen. Hiermee wordt in de uitvoering van de wettelijke bepaling een veel nauwere uitleg gegeven, dan wettelijk is toegestaan. In de literatuur is terug te vinden dat het Nederlandse beleid, op basis van Europees recht, tekortschiet.

Twijfel je of u hieraan voldoet en alsnog kwalificeert als buitenlandse belastingplichtige, dan kunt u contact met ons opnemen.