Ik woon in België en ga werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever.

 In

Betaal ik nu in België belasting of in Nederland of misschien dubbele belasting? Personenbelasting wordt in België geheven als je daar rijksinwoner bent. De personenbelasting wordt geheven over je wereldinkomen. In beginsel ben je over de inkomsten die je in Nederland verdient belastingplichtig in België. Je bent als niet inwoner belastingplichtig over het inkomen dat je in Nederland verdient en hiermee staat in beginsel dubbele heffing.