Wonen in België of in Nederland?

 In

De woonplaats van een belastingplichtige is bij internationaal belastingrecht het beginpunt voor het antwoord op vraag waar iemand belasting betaalt over zijn inkomsten. Sommige mensen met een woning in België en in Nederland, kunnen zich wel eens afvragen waar zij wonen. Feiten en omstandigheden zijn voor de bepaling van de woonplaats relevant. De inschrijving in het land zelf, is een begin van bewijs, maar niet altijd leidend voor het antwoord op de vraag waar iemand woonachtig is.