30% regeling

30% regeling (expats-ingekomen werknemers)

Als werkgever een werknemer vanuit het buitenland werven? Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Als je een werknemer vanuit het buitenland aantrekt om in Nederland te laten werken (een ingekomen werknemer), maakt deze werknemer vaak extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hierbij kun je denken aan dubbele huisvestingskosten als je niet in Nederland gaat wonen of aan extra kosten aan levensonderhoud omdat deze kosten in Nederland hoger zijn dan in zijn of haar oorspronkelijke woonland.

Als werkgever mag je een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die je werknemer maakt. Ook mag je 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken, zonder tegenbewijs.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, gelden onder meer de volgende voorwaarden:

Er is sprake van:

  • een dienstbetrekking.
  • specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • een geldige beschikking
  • en je woont in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Wil je gebruikmaken van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers? Dan zul je als werkgever eerst toestemming van de Belastingdienst moeten krijgen. Een verzoek voor de toepassing van de regeling richting de Belastingdienst is hiervoor noodzakelijk. Het invullen van een verzoek toepassing 30% regeling begeleiden wij en is essentieel om de 30% toe te passen.

Aanvragen van de 30% regeling en/of meer willen weten over de nadere voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling voor ingekomen werknemers? Neem dan contact met mij op.

Contact met Ebbenhage

Wilt u meer weten over de 30% regeling? Laat dan uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Contact opnemen