NEDERLAND EN BELGIË KIBBELEN OVER PENSIOEN GRENSARBEIDERS: “TWEE KEER BELAST”

 In Nieuws

Inzet is de inning van de belasting op tweede pensioenpijler

De Belgische en Nederlandse fiscus zijn verwikkeld in een partijtje armworstelen rond de tweede pensioenpijler. Die wordt in het kader van het belastingverdrag tussen beide landen in België belast, maar volgens de Nederlandse fiscus gebeurt dat niet zoals het hoort. “Het gevolg is dat Nederland de aanvullende pensioenen hoger dan 25.000 euro vanaf 1 januari zelf gaat belasten, en dat heeft voor de betrokkenen grote consequenties”, zegt Jos Poukens, verantwoordelijke grensarbeid bij het ACV.

De Nederlandse fiscus heeft zijn eerste brieven al verstuurd. In totaal krijgen de komende weken naar schatting 4.000 gepensioneerde grensarbeiders een gelijkaardige brief. Belgen die in Nederland een aanvullend pensioen van meer dan 25.000 euro per jaar ontvangen, genieten in Nederland vanaf 1 januari niet langer een vrijstelling van loonbelasting. Ze kregen die vrijstelling in het kader van het belastingverdrag tussen België en Nederland, dat moet voorkomen dat lonen en pensioenen twee keer belast worden.

In een brief aan een gepensioneerde van Philips stelt de Nederlandse fiscus: “U hebt een pensioen en/of lijfrente van meer dan 25.000 euro in totaal. De vrijstelling in Nederland is afhankelijk van de wijze waarop België belasting heft. Van lijfrenten was reeds bekend dat België deze inkomsten niet conform de voorwaarden in het belastingverdrag in de heffing betrekt. Op grond van Belgische jurisprudentie geldt dat nu ook voor een uit Nederland afkomstig pensioen. U ontvangt om deze reden geen vrijstelling van loonheffing indien uw pensioen en/of lijfrenteuitkering meer dan 25.000 euro bedraagt.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij alleen over het aanvullend pensioen, dus niet over het wettelijk pensioen of AOW. In Nederland heb je naast het wettelijk pensioen immers een belangrijke private pijler, die wordt bijeen gespaard door de sectoren en bedrijven. “Beide pijlers zijn samen goed voor 75 procent van je laatste loon”, legt Jos Poukens, specialist grensarbeid van de christelijke vakbond ACV, uit. “Het Nederlandse pensioenstelsel is daarmee een van de beste ter wereld.” Voor de modale aanvullende pensioenen van minder dan 25.000 euro, de grootste groep overigens, verandert er voorlopig niets.

Gevolgen
Voor de betrokken gepensioneerden heeft een en ander verstrekkende gevolgen. “Als Nederland en België in deze zaak niet tot een vergelijk komen, dan wordt het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2018 belast in Nederland, en later ook nog eens in België”, zegt Poukens. “Twee keer dus, en dat kan natuurlijk niet volgens het Belgisch-Nederlands belastingverdrag, maar dat betekent wel dat betrokkenen hun verhaal moeten halen bij de rechter.”
“De beslissing van de Nederlandse fiscus is ingegeven door verschillende uitspraken van Belgische rechtbanken en hoven van beroep”, legt Poukens uit. “Daarbij werd geoordeeld dat een Nederlands pensioen niet door België kan belast worden als de opbouw plaatsgevonden voor 1 januari 2004, de ingangsdatum van de wet op de aanvullende pensioenen. Het ging daarbij telkens over individuele pensioentoezeggingen, vaak aan bedrijfsleiders en ondernemers.” Met andere woorden, het aanvullend pensioen kon niet worden belast als een pensioen.

De Belgische fiscus voerde die vonnissen echter enkel uit voor de individuele gevallen in kwestie. “België is nooit goed geweest in het omzetten van jurisprudentie in wetten, en de Nederlandse overheid springt nu in dat gat”, zegt Jos Poukens. “De Nederlandse fiscus zegt niet meer of niet minder dat België nu maar eens kleur moet bekennen. Nederland loopt belastingopbrengsten mis die België zou moeten heffen, maar dat op basis van nationale wetgeving niet kan.”
Volgens Poukens blijven zowel de Belgische als de Nederlandse belastingdienst op hun standpunt. Als de rechtbank uitspraak doet over een dossier, heeft dat volgens de Belgische fiscus alleen gevolgen voor dat dossier, voor de andere blijft alles bij he oude. De belastingplichtige kan in Nederland wel nog verzet aantekenen, maar of dat veel uithaalt, valt nog af te wachten.

Voordelen
Dat de Belgische en Nederlandse belastingdiensten touwtrekken om het aanvullend pensioen van de grensarbeiders, is niet zo abnormaal. Poukens: “Als alle aanvullende pensioenen in Nederland zouden worden belast, ook die van minder dan 25.000 euro per jaar –Nederland dringt daar trouwens op aan – dan zou dat een tegenvaller van 100 miljoen euro per jaar betekenen voor de Belgische staat, die daarvoor dan weer een compensatie zou vragen.”
Voor de gepensioneerde zelf zou de heffing in Nederland alleen maar voordelen bieden. “De belasting op het aanvullend pensioen is in Nederland immers veel gunstiger dan in België”, aldus Poukens. “Een werknemer die een jaarlijks pensioen geniet van 33.000 euro, waarvan 25.000 euro uit een aanvullend pensioen, betaalt vandaag 9.500 euro belastingen. Als datzelfde pensioen in Nederland zou worden belast, doet de gepensioneerde grensarbeider een profijt van 4.600 euro.”

Vandaag om 06:00door Guido CLOOSTERMANS