Inkomensverklaring aanvragen kwalificerend buitenlands belastingplichtige

 In Nieuws

Vanaf 2015 ben je een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als je een inkomensverklaring van de belastingdienst van je woonland kunt overleggen. Op deze verklaring moet minimaal een overzicht staan van jouw inkomsten, zoals je die hebt aangegeven in de belastingaangifte in uw woonland. Je hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte over 2015 doet. Je hoeft deze nog niet te hebben als je een voorlopige aanslag over 2015 aanvraagt. Nog niet alle eisen aan de inkomensverklaring zijn al bekend.

Vanaf 2015 heb je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Je woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
• Je betaalt over minimaal 90% van jouw wereldinkomen in Nederland belasting;
• Je kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van jouw woonland.

Je hebt deze inkomensverklaring nodig als je aangifte over 2015 doet.

De inkomensverklaring 2015 moet je voorafgaand aan of tegelijk met de aangifte opsturen. Anders kan de Belastingdienst je niet aanmerken als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Zonder deze verklaring behandelt de Belastingdienst je aangifte alsof je buitenlands belastingplichtige bent. Het is dus van belang dat je de aangifte pas doet als u de inkomensverklaring 2015 kunt opsturen naar de Belastingdienst. Een inkomensverklaring laten verzorgen door Ebbenhage en niet zelf geconfronteerd worden met dit proces? Bel of mail mij hierover. Als je de inkomensverklaring 2015 niet kunt opsturen voor de datum die in jouw aangiftebrief staat, dan vragen wij om uitstel aan voor het doen van aangifte.

Heb je een fiscale partner? Dan geldt het volgende:

• Jij en jouw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
• Jij en jouw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
o Je betaalt over minimaal 90% van jouw wereldinkomen in Nederland belasting, en jouw partner heeft geen of weinig inkomen.
o Jij en jouw partner betalen allebei over minimaal 90% van het gezamenlijk wereldinkomen in Nederland belasting.
• Jij en jouw partner hebben beiden een inkomensverklaring 2015 van de belastingdienst van het woonland.

Heb je een fiscale partner, maar ben je niet beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Dan moet alleen degene die kwalificerend buitenlands belastingplichtig is een inkomensverklaring 2015 opsturen.