Verdrag Nederland-België (ter voorkoming van dubbele belasting)

 In

Het belastingverdrag tussen Nederland en België biedt uitkomst als sprake is van grensarbeid en er in beginsel dubbele heffing optreed. Een belastingverdrag kan iedere belastingplichtige inroepen en toepassen in de aangiften inkomstenbelasting. Voorkoming claimen in de aangifte is noodzakelijk om dubbele belastingheffing te voorkomen.