Waar ben ik sociaal verzekerd?

 In

De Europese verordening voor de sociale zekerheid geeft antwoord op de vraag waar iemand sociaal verzekerd is. Let op: het is goed mogelijk dat je in een land wel belastingplichtig bent, maar niet sociaal verzekerd. Detacheren is een van de vele voorbeelden waar belastingplicht en premieplicht uit elkaar kunnen lopen.

Veel mensen in de grensstreek wonen namelijk in een ander land dan waarin zij werken. Stel u woont in België en u bent in dienst bent bij een Nederlandse werkgever. Volgens de hoofdregel bent u dan verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. Niets aan de hand. Voor veel banen is het namelijk zo dat de werkzaamheden plaatsgebonden zijn. Wilt u uw werkzaamheden uitoefenen, dan is het noodzakelijk om daarvoor naar uw werk te gaan.